สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก. วุฒิ ปวส./ป.โท **ต้องผ่าน ก.พ.** 17ก.ค.-9ส.ค.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.โททุกสาขาวิชา รายละเอียดเพิ่มเติม : http://job.ocsc.go.th/images/Job/638246935318866849.pdf Advertisement 2. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา รายละเอียดเพิ่มเติม : http://job.ocsc.go.th/images/Job/638246938197695906.pdf เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://nrct.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 17ก.ค.-9ส.ค.66

error: