ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน อดีต ส.ส.ชุดใหญ่40คนวันนี้ มีชื่อ “พิธา” อยู่ด้วย

Advertisement 4 กรกฎาคม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งว่า จะเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 40 ราย เวลา 08.30-16.30 น. ในระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม ที่ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี Advertisement ทั้งนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 40 ราย ประกอบด้วย Advertisement 1.นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 2.นายทศพร ทองศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม […]

error: