สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค รับสมัครนักวิจัย วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน22,000

Advertisement Advertisement   สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา (สวปส.) ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิจัย 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 22,000 บาท 1)ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2) มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft office/Access เป็นอย่างดี 3) มีความรับผิดชอบ ใส่ใจการทำงาน และคุยกับเพื่อนร่วมงานรู้เรื่อง 4) มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (โดยนำคะแนนสอบภาษาอังกฤษมายื่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 5) สามารถปฏิบัติงานได้ ณ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป Advertisement สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจริยา ดำรงศักดิ์ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3726 E-mail: [email protected] เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2565 […]

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ รับสมัครผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ ป.ตรีขึ้นไป

  สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 4 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ประกอบด้วย 1. ผู้เชี่ยวชาญ 1 อัตรา 2. ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน 1 อัตรา 3. หัวหน้างานบริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน 1 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1.ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ (ผู้เชี่ยวชาญ-ผอ.-หัวหน้า) สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบัดนี้-24มิ.ย.65 https://www.thaimediafund.or.th/download/recruitment111/ 2.ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบัดนี้-22มิ.ย.65 https://www.thaimediafund.or.th/download/recruitment222/

error: