ขนส่ง ยืนยัน บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร​ต้อง ป้ายเหลือง เท่านั้น

Advertisement กรมขนส่งทางบก ยืนยัน บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร ต้องเป็น ป้ายเหลือง เท่านั้น เผย ป้ายขาว ยังส่งอาหาร-สิ่งของได้ตามเดิม เตรียมหารือช่วยคนได้รับผลกระทบ วันที่ 23 มิ.ย.2565 รายงานข่าวจาก กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)​ ระบุว่า จากประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ GrabBike (win) ของบริษัท แกร็บ ประเทศไทย ที่มีการยืนยันว่าจะนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล หรือที่ทางแกร็บเรียกว่า รถป้ายขาว ออกจากระบบ โดยระบุว่าจะยุติการให้บริการในอีก 30 วันข้างหน้า หรือในวันที่ 15 ก.ค.นี้ ตามคำสั่งของ ขบ. ทำให้เกิดความสับสนและกังวลในกลุ่มผู้ให้บริการที่เข้าร่วมกับบริษัทฯ รวมถึงประชาชนบางส่วนที่เป็นผู้ใช้บริการเดินทางรูปแบบดังกล่าวเป็นอย่างมาก Advertisement Advertisement ทั้งนี้ ขบ.ขอยืนยันว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมมีนโยบายส่งเสริมการให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นต้องขึ้นทะเบียนกับ ขบ. เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลการให้บริการที่ปลอดภัยและเกิดการแข่งขันในการพัฒนาการให้บริการภายใต้กติกาเดียวกัน ซึ่งหลังจากประกาศเปิดรับคำขอตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 มีแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการรับรองแล้วจำนวน 2 ราย ได้แก่ Hello […]

error: