สกอ.สั่งปิดหลักสูตรไม่ได้มาตรฐานมหา’ลัยเอกชน ป้องกันผลิต นศ.ไม่มีคุณภาพ

Advertisement   Advertisement หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ กกอ. เปิดเผยรายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชน 10 แห่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนไม่ได้มาตรฐาน ล่าสุด เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยืนยันว่าเป็นจริง และได้สั่งปิดหลายหลักสูตรแล้ว ป้องกันนักศึกษาจบมาไม่มีคุณภาพ เมื่อวันที่ (16 ม.ค. 61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชน 10 แห่ง ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเปิดเผยว่าเปิดหลักสูตรการเรียน การสอนไม่ได้มาตรฐานตามระเบียบที่กำหนดไว้ จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีปัญหาเรื่องหลักสูตรติดอันดับ 1 มีหลักสูตรไม่ได้มาตรฐานมากถึง 6 หลักสูตร เช่น หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ Advertisement โดยด็อกเตอร์สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เผยว่า 10 มหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดรายชื่อออกมา มีปัญหาเรื่องหลักสูตรที่รับนักศึกษามากเกินไป อาจารย์ผู้สอนไม่ผ่านมาตรฐานการตรวจประเมินภายใน หรือ IQA  จบการศึกษาไม่ตรงตามวิชาที่สอน ขณะนี้ได้สั่งให้แก้ไขและสั่งปิดบางหลักสูตรไปแล้ว เพื่อป้องกันการได้วุฒิการศึกษาปลอม หรือ เพิ่มบุคคลากรทางการศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐานให้กับประเทศ และช่วยนักศึกษาที่เรียนสุ่มเสี่ยงต่อการตกงาน ได้ความรู้ที่สมกับเงินที่จ่ายไป  สำหรับการตรวจสอบของ สกอ. ครั้งนี้อยู่ในช่วงปี 2559 เดือนกันยายน […]

error: