ภูเก็ตปิดผับ บาร์ สถานศึกษาฯ ต่อตั้งแต่ 17-31 ส.ค.เลี่ยงการระบาดโควิด-19

Advertisement วันที่ 15 ส.ค.64 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ได้ขยายขอบเขตออกเป็นวงกว้าง ในลักษณะเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ และพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น Advertisement จังหวัดภูเก็ตจึงจำเป็นต้องกำหนด มาตรการ เพื่อเร่งแก้ไขและระงับยับยั้งสถานการณ์ให้คลี่คลายลงโดยเร็ว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 48/2564เมื่อวันที่14 สิงหาคม 2564 จึงลงนามคำสั่งที่ 4626/2564 ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค สาระสำคัญ ดังนี้ 1. มาตรการปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรค สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ทุกแห่งในท้องที่จังหวัดภูเก็ต สนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามแข่งนก สนามแข่งไก่ สนามมวย หรือสถานที่จัดให้มีการเล่นการพนัน รวมถึง สนามฝึกซ้อมหรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน สถานที่จัดให้มีโต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด หรือโต๊ะพูล ร้านเกมคอมพิวเตอร์ […]

error: