‘ปารีณา-กรณ์’รอดหุ้นสื่อ อีก32 ส.ส. ศาล รธน.รับไว้ไต่สวนแต่ทำงานต่อได้

Advertisement จากการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์จะประกอบธุรกิจ ตามคำร้องพบว่ามี 9 ราย ที่ระบุวัตถุประสงค์ ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน หนังสือฯ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ที่จะเข้าข่ายให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลง จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องในส่วนของผู้ถูกร้อง 9 คนประกอบด้วย นายศาสตรา ศรีปาน, นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์, น.ส.ภริม พูลเจริญ, น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์, นายจักรพันธ์ พรนิมิต, นายกรณ์ จาติกวณิช, นายประมวล พงศ์ถาวราเดช และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์  Advertisement Advertisement

อนาคตใหม่ กางเอกสารยัน ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล ‘ปารีณา ไกรคุปต์’มีชื่อโชว์หราถือหุ้นสื่อ

พรรคอนาคตใหม่ เปิดเอกสาร เผย 41 รายชื่อ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล ถือหุ้นสื่อ หลังเคยยื่นคำร้องให้ตรวจสอบ แต่เรื่องเงียบ สืบเนื่องจากกรณีที่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ได้มีการยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณี ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลเข้าข่ายถือหุ้นสื่อ ซึ่งเป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามที่มีรายงานไปแล้วนั้น (อ่านข่าว : ปิยบุตร ยื่นหนังสือร้องตรวจ 30 ส.ส. ถือหุ้นสื่อ – คุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อนายกฯ)  ดูรายชื่อทั้ง 41 ส.ส. ถือหุ้นสื่อ คลิก

error: