รมช.แรงงาน เร่งเครื่องเตรียมปั้นแรงงานไทย ส่งออกตลาดจีน-ภูมิภาคอื่น

Advertisement รมช.แรงงาน เร่งพัฒนาฝีมือแรงงานไทย ให้มีทักษะ-ความพร้อม ตอบโจทย์ตลาดแรงงานจีน-เอเชีย-ภูมิภาคอื่น เพื่อสร้างอาชีพ รายได้ มั่นคง-อย่างยั่งยืน Advertisement เมื่อวันที่ 3 พ.ค.64 ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลจีนมีนโยบายที่ต้องการแรงงานต่างชาติที่มีทักษะ และมีความถนัดในเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม่ ตามแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ 5 ปี เพื่อให้กลายเป็นประเทศชั้นนำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม จีนจึงมีความต้องการแรงงานทักษะสูง เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ควอนตัมคอมพิวเตอร์ ชีววิทยาศาสตร์ การบินและอวกาศ การสำรวจใต้ทะเลลึก เป็นต้น โดยจีนได้กำหนดมาตรการที่หลากหลาย เช่น ออกใบอนุญาตทำงานแบบพิเศษ พัฒนาระบบการให้สิทธิพำนักอาศัยถาวร ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ในการเข้าพำนักอาศัยในประเทศจีน อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าทำงานองค์กรด้านเทคโนโลยีระดับชาติ รวมถึงสำรวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโครงการรับแรงงานต่างชาติทักษะสูงเพิ่มเติม เพื่อดึงดูดความสนใจแรงงานทักษะสูงให้เข้าไปทำงาน ร่วมขับเคลื่อนวิจัยและพัฒนา และทำงานแลกเปลี่ยนวิจัยในประเทศจีน Advertisement รมช.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้มีความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำของประเทศจีนหลายองค์กร ยกตัวอย่างเช่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้านบริการโซลูชันไอซีทีระดับโลก […]

error: