ปศุสัตว์พิษณุโลก รับสมัครเจ้าพนักงานสัตวบาล วุฒิ ปวท./ปวส. บัดนี้-16มิ.ย.66

Advertisement Advertisement   Advertisement สำนักงานปศุสัตว์พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล วุฒิ ปวท./อนุปริญญาหลักสูตร/ปวส.ในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-16มิ.ย.66 โทร.055-258654 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ปศุสัตว์พิษณุโลก รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี บัดนี้-14ก.ย.65

  จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา Download ใบสมัครจาก web site : dId.go.th/pvlo_phs หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก บัดนี้-14ก.ย.65 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 055-258654 โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: