ที่ทำการอาณาบาลเขตพิษณุโลก การรถไฟฯ รับสมัครเสมียน วุฒิ ปวช.บัดนี้-25ม.ค.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานอาณาบาล การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเสมียน 1 อัตรา แผนกบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ อาณาบาลเขตพิษณุโลก ในอัตราค่าจ้างวันละ 354 บาท มีกำหนดระยะเวลาในการจ้างไม่เกิน 1 ปี Advertisement ไม่จำกัดเพศ มีสัญชาติไทย ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารและมีเอกสารสำคัญ ทางทหารแบบ สด.43 หรือ สด.8 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร มีคุณวุฒิ ปวช.พาณิชย์ สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์งานด้วยโปรแกรม Microsoft word & Excel ได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เต็มเวลา รับสมัครบัดนี้-25ม.ค.66 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) […]

error: