เช็กเลย! เกณฑ์ “ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์” เลี่ยงเก็บภาษีที่ดินแพง

Advertisement เช็กเลย! 51 พืช 9 สัตว์ ปลูกกี่ต้น เลี้ยงกี่ตัว ถึงจะเข้าเกณฑ์ที่ดินเกษตรและเสียภาษีถูกสุด วันที่ 9 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังมีการประกาศบังคับพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ .2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 และเริ่มจัดเก็บอย่างเป็นทางการวันที่ 1 มกราคม 2563 Advertisement แต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระผู้ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปรับลดอัตราการจัดเก็บภาษีลง 90% โดยจัดเก็บเพียง 10% ตั้งแต่ปีแรก 2563 ต่อเนื่องมาถึงปี 2564 ส่งผลต่อกระทบต่อรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยาลดลงปีละกว่า 3 หมื่นล้านบาท ขณะที่รัฐบาลมีงบประมาณจำกัดจะชดเชยให้ท้องถิ่น จึงเป็นที่มาปี 2565 รัฐบาลประกาศเดินหน้าจัดเก็บภาษีที่ดิน 100% เป็นปีแรก แต่การจัดเก็บยังคงเก็บอัตราเดิมตามฐานของปี 2563-2564 ไปถึงปี […]

error: