รมว.ยุติธรรม ถกคณะทำงานส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพร ในคุก

Advertisement รมว.ยุติธรรม ถกคณะทำงานส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพร ในคุก เร่งปลูกฟ้าทะลายโจรช่วยลดโควิด รมว.ยุติธรรม ถกคณะทำงานส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในเรือนจำนัดแรก หวังเร่งปลูกฟ้าทะลายโจรช่วยลดโควิด กระทรวงเกษตรพร้อมสนับสนุนพันธุ์-แนะนำวิธีปลูก นักวิชาการขานรับชี้มีผลวิจัยหลายแห่งรับรอง เชื่อต้องรอวัคซีนอีกนานต้องหาทางอื่นรักษา ด้านบริษัทตำรับไทยพร้อมรับซื้อไม่อั้น Advertisement เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่16 ก.ค. ที่กระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในเรือนจำ/ทัณฑสถาน โดยมีพร้อมด้วย นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะทำงานฯ นพ.วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมประชุม นอกจากนี้ยังมีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับ นายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภญ.มนฑกา ธีรชัยสกุล ผอ.กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก นายมหาคุณ เทพสุทิน ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร […]

error: