ปลากระป๋องจ่อปรับราคา จาก 18 เป็น 20 บาท แบกต้นทุนไม่ไหว

Advertisement นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า สถานการณ์อาหารแปรรูป อาหารกระป๋อง อาหารแช่แข็ง มีราคาสูงขึ้น เนื่องจากใช้พลังงานถ่านหินเยอะและราคาเหล็กแพง ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตสูงอาจทำให้ผู้ประกอบธุรกิจแบกภาระไม่ไหว โดยสมาคมทูน่า สมาคมอาหารแช่แข็ง และสมาคมบริหารสัตว์เลี้ยง ได้รวมตัวกันเข้าหารือกับกระทรวงพาณิชย์ ช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและขอปรับราคาเพิ่ม เช่น ปลากระป๋องซาดีน ที่ปัจจุบันขายปลีกราคา 18 บาท และอาจตั้งราคาใหม่ไม่เกิน 20 บาท โดยราคาที่เพิ่มขึ้นจะไม่กระทบต่อผู้บริโภคมากนัก Advertisement Advertisement ทั้งนี้ การส่งออกมีแนวโน้มโตต่อเนื่อง โดยสินค้าแปรรูป อาหารกระป๋อง อาหารแช่แข็งมีการส่งออกสูงคือทูน่ากระป๋อง 90% ผลไม้กระป๋อง 70% และปลาซาดีนกระป๋องส่งออกน้อยส่วนใหญ่จะผลิตขายภายในประเทศ นายพจน์กล่าวว่า ขณะเดียวกันค่าไฟที่จะมีการปรับเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อการเพิ่มต้นทุนด้านราคาสินค้า ย้อนไปตั้งแต่การแพร่ระบาดโควิดทำให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง กลุ่มพลังงาน น้ำมัน แก๊ส ถ่านหิน แผนเหล็ก อลูมิเนียม ปรับขึ้นทั้งหมด ผู้ประกอบการต้องหาทางปรับโครงสร้างต้นทุนในการลดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่ไม่จำเป็นลง และต้องพูดคุยกับลูกค้าเรื่องการเพิ่มต้นทุน เพราะไม่สามารถขายสินค้าในราคาเดิมได้   ข่าวจาก : […]

error: