เปิดสอบบรรจุ 100 อัตรา ปลัดอำเภอ ปี 67 ดึงเกณฑ์ความรู้ประวัติศาสตร์ ร่วมวัดผล

Advertisement 18 พ.ย.2566 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมการปกครอง จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลา 08.30 น ของวันที่ 27 พ.ย. – 20 ธ.ค. ตลอด 24 ชม. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ Advertisement สำหรับปีงบประมาณ 2567 นั้นมีอัตราตำแหน่งปลัดอำเภอว่างทั้งสิ้น 100 อัตรา ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการสอบได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์ของกรมการปกครอง ส่วนการสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบจะดำเนินการผ่านเว็บไซต์ http://job.dopa.go.th ต่อไป น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ผู้จะสมัครสอบปลัดอำเภอต้องผ่านทั้งคุณสมบัติทั่วไป อาทิ เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น […]

อดีต รปภ. เผยทำทุกอาชีพ สอบตก ก.พ. นับครั้งไม่ถ้วน กว่าจะได้เป็นปลัดอำเภอ

22 กันยายน 2565 เฟซบุ๊ก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีการลงคลิปเล่าเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนอยากสอบติดราชการ โดยเป็นเรื่องราวของนายพชรดนัย สิทธิพิพัฒนกิจ ศิษย์เก่าของคณะ ปี 2559 ที่ประกอบอาชีพ รปภ. และอาชีพอื่น ๆ เกือบทุกอาชีพ แต่สามารถสอบเข้ารับราชการเป็นปลัดอำเภอได้ ชีวิตในวัยเด็ก ต้องระหกระเหินไปเรื่อย นายพชรดนัย เผยว่า ตนเกิดนั้นที่ จ.อุดรธานี แต่ชีวิตต้องระหกระเหินไปยังจังหวัดต่าง ๆ ตามพ่อไปทำงานหลายที่ ทั้ง จ.สมุทรปราการ, พัทยา ซึ่งพ่อก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ มีหนี้สิน รถถูกยึด ในช่วงที่อยู่พัทยา ตอนนั้นตนเรียนอยู่ระดับมัธยม จึงมีโอกาสได้ทำอาชีพเสริมตามร้านอาหาร เช่น เด็กเสิร์ฟ บาร์เทนเดอร์ งานโรงแรม ในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เพื่อให้มีเงินไปโรงเรียนสัปดาห์ละ 300-400 บาท เรียนจบ ม.6 แม่บอกไม่มีเงินส่งเรียนต่อ กระทั่งจบ ม.6 แม่บอกว่า ไม่มีเงินเรียนต่อมหาวิทยาลัย เพราะพี่ชายคนโตติดทหาร, พี่ชายคนกลางต้องออกมาทำงาน […]

กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุปลัดอำเภอ50อัตรา 19พ.ค.-10มิ.ย.64

กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งปลัดอำเภอ บรรจุครั้งแรก 50 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)  50 อัตรา การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ที่ http://job.dopa.go.th/Main/FrmAnnounceListByYear.aspx  ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สอบปลัดอำเภอ180อัตรา!!! กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็นเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต31ก.ค.-23ส.ค.61

    กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 180 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ.ภาค ก ระดับ ป.ตรี ภายในวันที่ปิดรับสมัครคือ 23 ส.ค.61 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) 1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (50 คะแนน)  1.1 ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ  1.2 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ  1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย  1.4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ […]

error: