ใครทำปลอมโดนหนัก!! ธปท.แก้ข้อความเอาผิดบนธนบัตรใหม่ เพิ่มโทษปรับเป็น400,000!!

Advertisement   Advertisement เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่า ธปท.ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์ธนบัตรแบบใหม่ (แบบ 17) 5 ชนิดราคา เพื่อใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป โดยธนบัตรชนิดราคา 20 บาท 50 บาท และ 100 บาท ได้เริ่มออกใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย.2561 ทั้งนี้ธนบัตรทุกแบบที่ออกใช้ก่อนหน้านี้ยังสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายโดยไม่มีการยกเลิกการใช้ สำหรับกระบวนการออกแบบและจัดพิมพ์ธนบัตรใหม่ต้องใช้เวลาเตรียมการล่วงหน้า ซึ่งกระบวนการจัดพิมพ์ธนบัตรแบบ 17 เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2559 จึงปรากฏข้อความเตือนระบุโทษการปลอมหรือแปลงธนบัตรตามกฎหมายข้อความเดิมเช่นเดียวกับธนบัตรส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (พ.ศ.2560) ซึ่งได้ปรับปรุงโทษสูงสุดของการปลอมหรือแปลงธนบัตรจากสี่หมื่นบาทเป็นสี่แสนบาท ธปท.ขอเรียนว่าผู้ที่ปลอมหรือแปลงธนบัตรต้องได้รับโทษตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน Advertisement ในช่วงที่ผ่านมา ธปท.ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อปรับแบบธนบัตรให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ออกมาใหม่ โดยธนบัตรทั้ง 5 ชนิดราคา (20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 1000 บาท) […]

error: