โรงเรียนในตรัง ขาดน้ำประปา 3 ปี ไม่มีน้ำใช้ ผปค.ต้องรับกลับบ้านปลดทุกข์

Advertisement ผู้ปกครอง และคณะครูโรงเรียนบ้านตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง ร้องสื่อให้ช่วยเหลือ หลังโรงเรียนแห่งนี้ได้รับผลกระทบ จากปัญหาน้ำประปาของ อบต.ตะเสะ ไม่ไหล ทำให้ที่โรงเรียนไม่มีน้ำใช้มากว่า 3 ปี / ที่ผ่านมาโรงเรียนต้องทำหนังสือถึง อบต.ตะเสะ ขอความอนุเคราะห์ให้จัดรถดับเพลิง มาเติมในแท้งก์น้ำของโรงเรียนเพื่อใช้อุปโภค ขณะเดียวกันก็ต้องหาภาชนะไว้รองน้ำฝนกักตุนไว้ใช้ บรรเทาทุกข์ไปก่อนชั่วคราว Advertisement ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปที่โรงเรียนดังกล่าว เพื่อพบกับผู้อำนวยการโรงเรียน แต่ไม่พบ เนื่องจากติดราชการอยู่ที่นครศรีธรรมราช ส่วนครูในโรงเรียนถูกห้ามให้สัมภาษณ์ ทำได้เพียงให้ข้อมูลว่า โรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ป.6 รวม 151 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาอีก 13 ที่นี่ไม่มีน้ำใช้มา 3 ปีแล้ว เพราะประปาของ อบต.ตะเสะ ไม่มีน้ำไหลแม้แต่หยดเดียว จนต้องทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก อบต. ขอรถดับเพลิงมาเติมน้ำ มาครั้งละ 1 คัน ใช้ได้แค่ 3 วันเท่านั้น ก็ต้องทำหนังสือความอนุเคราะห์อีกครั้ง แต่ถ้าครั้งไหนรถดับเพลิง อบต.ไม่ว่าง ก็ต้องรอใช้น้ำในวันถัดไป […]

error: