ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัคร พนง.ปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี สมัครทางไปรษณีย์EMS บัดนี้-7มิ.ย.66

Advertisement Advertisement   Advertisement บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO และ Q MARK สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ EMS บัดนี้-7มิ.ย.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร.0-2831-3704 ต่อ 110 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัคร พนง.พัฒนาระบบ วุฒิ ป.ตรี สมัครทางไปรษณีย์EMS บัดนี้-9มิ.ย.66

  บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานพัฒนาระบบ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ EMS บัดนี้-9มิ.ย.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร.0-2831-3704 ต่อ 110 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมประมง รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.41อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. สมัครออนไลน์ บัดนี้-15มิ.ย.66

  กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. (ยกเว้นตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน หากยังไม่มีหนังสือรับรองสอบผ่าน ก.พ. ผู้สมัครสามารถสอบ ก.พ.ภาคพิเศษได้ในภายหลัง) 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 2. นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ 3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 3 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 5. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรีทุกสาขาวิชา 6. นิติกรปฏิบัติการ 4 อัตรา ป.ตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ 7. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน […]

กรมชลประทาน รับสมัครบรรจุสถาปนิก วุฒิ ป.ตรี สมัครออนไลน์ 9-15มิ.ย.66

  กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิกหรือสูงกว่า เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com ภายในวันที่ 9-15มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์กิจการนานาชาติฯ มอ.รับสมัครนักประชาสัมพันธ์-จนท.บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี สมัครออนไลน์บัดนี้-7มิ.ย.66

  ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 2 อัตรา รับสมัครบัดนี้-7มิ.ย.66 1. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรี สาขาสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่น แต่มีประสบการณ์การทำงาน หรือมีผลงานด้าน การเขียนบทและผลิตสื่อวิทยุหรือวิดีทัศน์ (แนบหลักฐาน/ผลงานพร้อมใบสมัคร) มีทักษะการเขียนที่ดี มีความสนใจและเข้าใจงานด้าน Content วางแผนและถ่ายทอดเรื่องราวผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ให้สอดคล้องตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และนอกเวลาราชการได้ รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร : https://resume.psu.ac.th/selectedposition.aspx? 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การตลาด หรือสาขาอื่นแต่มีประสบการณ์การ ทำงานด้านที่เกี่ยวข้องมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร : https://resume.psu.ac.th/selectedposition.aspx?CUk5

รับสมัคร จนท.ปฏิบัติงานพิธีศพพระราชทาน เพศชาย วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 18อัตรา บรรจุส่วนกลาง

  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีในภารกิจศพที่ได้รับพระราชทาน (ส่วนกลาง) 18 อัตรา ประจำหลายจังหวัด ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว รับสมัครทางเว็บไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com ภายในวันที่ 7-14 มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รับสมัคร จนท.ปฏิบัติงานพิธีศพพระราชทาน เพศชาย วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 45อัตรา บรรจุหลายจังหวัด

  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีในภารกิจศพที่ได้รับพระราชทาน (ส่วนภูมิภาค) 45 อัตรา ประจำหลายจังหวัด ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว รับสมัครทางเว็บไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com ภายในวันที่ 7-14 มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ส.ป.ก.นครพนม รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ก.พ. สมัครด้วยตนเอง6-14มิ.ย.66

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม (ฝ่ายบริหารทั่วไป) ภายในวันที่ 6-14 มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิฯ รับสมัคร จนท.ประชาสัมพันธ์-IT วุฒิ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-16มิ.ย.66

  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ การพัฒนา หรือประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทาง 2. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-16มิ.ย.66 โทร. 0 2141 3861 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมเอเชียใต้ฯ รับสมัคร พนง.ค้นคว้าข้อมูล 3อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน ก.พ.บัดนี้-9มิ.ย.66

  กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี มีความรู้ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ติดตามข่าวสารเหตุการณ์ระหว่างประเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-12มิ.ย.66 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-203-5000 ต่อ 12075 หรือ 12015 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 684
error: