ศิษย์ร่วมยินดี “ครูฉลาก” อ.พิเศษที่สอนนานที่สุด ภาคดนตรี มก. รับปริญญากิตติมศักดิ์

Advertisement สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้เห็นชอบมอบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565 โดยทางเพจ “อาจารย์ฉลาก โพธิ์สามต้น /ครูนกเล็ก” ได้โพสต์แสดงความยินดี กับ “ครูฉลาก โพธิ์สามต้น” ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม (ดนตรีไทย) รางวัลราชมงคลสรรเสริญ มา ณ โอกาสนี้ Advertisement ล่าสุด เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา ครูฉลาก ได้เข้ารับปริญญา​ศิลป​ศ​า​ส​ตร​มหาบัณฑิต​กิตติม​ศักดิ์ ท่ามกลางบรรดาศิษยานุศิษย์จำนวนมากที่มาร่วมแสดงความยินดี Advertisement โดยทางเพจยังระบุด้วยว่า “ขอแสดงความยินดีกับครูฉลาก โพธิ์สามต้น เข้ารับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565 เป็นความภาคภูมิใจของสาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ทำเพื่อครู อาจารย์พิเศษที่มาสอนยาวนานที่สุดตั้งแต่เปิดภาควิชามา กราบคุณครู 13 ต.ค.2565″   ข่าวจาก : มติชน

error: