พิจิตรสืบสานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์ สูบน้ำเข้าวัด แทนแหล่งน้ำธรรมชาติ

Advertisement 8 พ.ย. 2565 จังหวัดพิจิตรสืบสานประเพณีลอยรอบโบสถ์ หนึ่งเดียวในโลกที่สืบสานประเพณีเก่าแก่มานานกว่า 50 ปี โดยที่บริเวณโบสถ์วัดไทรย้อย ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ทางเทศบาลตำบลสากเหล็กร่วมกับวัดไทรย้อย เชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ชาวอำเภอสากเหล็ก พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดไทยอย่างสวยงาม ร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์วัดไทรย้อย เนื่องจากพื้นที่อำเภอสากเหล็ก ไม่มีแม่น้ำสายหลักหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติไหลผ่าน จึงไม่สามารถจัดงานประเพณีลอยกระทงได้เหมือนกับพื้นที่อื่นๆ จึงต้องหันมาสืบสานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์ที่มายาวนานกว่า 50 ปี Advertisement Advertisement นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสากเหล็ก กล่าวว่า ใช้รถบรรทุกน้ำขนาด 6 พันลิตร จำนวน 20 คันรถ รวม 1 แสน 2 หมื่นลิตร มาปล่อยน้ำใส่รอบๆ โบสถ์ให้มีความสูงอย่างน้อย 50 เซนติเมตร และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยการนำเครื่องสูบน้ำทางการเกษตร มาติดตั้งเป็นเครื่องผลักดันน้ำให้ไหลวนไปรอบๆ โบสถ์ เพื่อร่วมสืบสานขอพรพระแม่คงคาและร่วมลอยกระทงเหมือนกับพื้นที่อื่นๆ ในค่ำของคืนนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยในงานลอยกระทง และถือเป็น Amazing Thailand […]

error: