เปิดประวัติ “ชัชชาติ” ว่าที่ผู้ว่าฯเมืองหลวงคนที่ 17

Advertisement เปิดประวัติ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เจ้าของฉายาบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.คนที่ 17 ยึดหลัก ‘Design Thinking’ แก้ปัญหาเมืองหลวง ปลุก กทม.ดีขึ้นกว่าเดิมได้เมื่อเราช่วยกัน ผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. อย่างไม่เป็นทางการเป็นที่แน่ชัด นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เจ้าของฉายา บุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี คะแนนขึ้นนำ ทิ้งห่างผู้สมัครคนอื่น Advertisement หากไม่มีมหกรรมพลิกล็อก นายชัชชาติ จะได้นั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.คนที่ 17 มีอำนาจเต็มสองมือตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 มีภารกิจบริหารกรุงเทพฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ มากถึง 27ภารกิจ ภายใต้งบประมาณมหาศาล 8 หมื่นล้านบาท สำหรับ ภาพจำของนายชัชชาติ ที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นวงกว้างในโซเชียลมีเดีย มาจาก 2 เรื่องก่อนเกิดเหตุรัฐประหาร วันที่ 22 พ.ค. […]

error: