ประมงสมุทรปราการ รับสมัครการเงิน-ช่างเครื่องเรือ วุฒิ ปวส.ขึ้นไป บัดนี้-10พ.ค.65

Advertisement Advertisement   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Advertisement เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ ชั้นหนึ่งพิเศษ หรือชั้นหนึ่งพิเศษชำนาญงาน หรือประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ ชั้นหนึ่ง จากกรมเจ้าท่า ขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ เลขที่ 49 ซอยพระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ บัดนี้-10พ.ค.65 ในวันราชการ ภาคเข้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียด […]

error: