มติเอกฉันท์!! ‘ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม’ นั่งเก้าอี้ประธานหอการค้าสมุทรปราการคนใหม่!!

Advertisement   Advertisement ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจข่าวสารเมืองปราการ ระบุว่า หอการค้า จ.สมุทรปราการ ลงมติเอกฉันท์เลือก 'ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม' เป็นประธานคนใหม่ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารองค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุม 9 วาระ ระเบียบวาระที่น่าสนใจได้แก่ พิจารณาคัดสรรประธานหอการค้า เนื่องจากนายวริทธิ์ชนวีร์ อัศวเหม อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และประธานหอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ได้ลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปปฏิบัติภารกิจอื่น คณะกรรมการหอการค้าจึงเสนอชื่อนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัด และรองประธานกรรมการหอการค้า เป็นประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ คนใหม่ ซึ่งที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์ ตามที่มีผู้เสนอ Advertisement นอกจากนี้ยังมีระเบียบวาระเรื่องการร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการ อบจ.สมุทรปราการ โครงการจัดกิจกรรมหอการค้า รายงานฐานะการเงินหอการค้า และการลงมติเห็นชอบรับสมาชิกใหม่จำนวน 3 รายเข้าสู่หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ บริษัท คลับสปอร์ต ไนน์ วัน วัน จำกัด บริษัท […]

error: