ว่าที่ ส.ก.”ก้าวไกล-เพื่อไทย” แถลงข่าวจับมือ ร่วมทำงานเพื่อกรุงเทพฯ

Advertisement จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน ทำงานสภากทม. ย้ำประธานสภาส.ก. ต้องคนของเพื่อไทย เปิดถ่ายทอดสด ให้ประชาชนเข้าชม เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบการทำงานได้ วันที่ 27 พ.ค.2565 ทางพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลร่วมแถลงข่าวจับมือร่วมกันในสภากทม. โดยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เผยว่าหลังจากได้หารือแล้ว ทั้งสองพรรคจะทำงานร่วมกัน เห็นชอบในการลงมติเลือกประธานสภากรุงเทพและรองประธาน โดยทางนายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธาคภาคกทม.ของเพื่อไทย แจ้งว่าประธานสภากรุงเทพนั้น จะเป็นของส.ก.เพื่อไทย ส่วนจะเป็นใครก็ต้องพิจารณากันอีกครั้ง Advertisement Advertisement ด้านนายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล เผยว่า ส.ก.จากทั้งสองพรรคเห็นชอบให้มีการแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาฯ เพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อทำให้การบริหารของ กทม.เป็นไปด้วยความสุจริต นอกจากนี้ส.ก.จากทั้งสองพรรคจะร่วมกันเห็นชอบให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา กทม.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน เพื่อให้ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของสมาชิกสภาฯได้   ข่าวจาก : ข่าวสด

error: