ลูกหนี้ กยศ. เฮ! สภาฯ มีมติเห็นชอบ ผู้กู้ยืมเงินไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย

Advertisement เมื่อเวลา 12.15 น. วันที่ 14 ก.ย.2565 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างพ.ร.บ.เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฉบับที่… พ.ศ…. ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ พิจารณาเสร็จแล้ว โดยลงมติในมาตรา 17 เรื่องการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ค้างการพิจารณามาจากการประชุมวันที่ 31 ส.ค. หลังจากที่ประชุมลงมติไม่เห็นด้วยกับกมธ.เสียงข้างมากที่ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ร้อยละ 0.25 แต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่า จะไม่ให้คิดดอกเบี้ย และเบี้ยปรับล่าช้า Advertisement โดยที่ประชุมวันนี้ เป็นการลงมติว่าจะเห็นด้วยกับเสียงข้างน้อยกลุ่มใด เนื่องจากมีการสงวนความเห็นไว้ถึง 6 กลุ่ม โดยกลุ่มพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ และกลุ่มนายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ ขอถอน จึงทำให้เหลือ 4 กลุ่มที่ต้องลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม […]

error: