มติวุฒิสภาชี้ “สว.ธานี” ไม่ผิดจริยธรรมปม ตร.หญิงเด็กฝาก ทารุณทหารรับใช้ แค่ว่ากล่าวตักเตือน

Advertisement 5 กันยายน ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา ที่มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เข้าสู่วาระการพิจารณารายงานผลการพิจารณา เรื่องร้องเรียนจริยธรรมสมาชิกวุฒิสภา ของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา ที่ดำเนินการตรวจสอบการร้องเรียน นายธานี อ่อนละเอียด ส.ว. กรณีมีส่วนรู้เห็นสนับสนุนให้อดีตตำรวจหญิงที่เป็นคนสนิทกระทำการทารุณทหารหญิงรับใช้หรือไม่ และมีการใช้อำนาจหน้าที่ ส.ว.ฝากบุคคลเข้ารับราชการตำรวจหรือทหารหรือไม่ อันเข้าข่ายความผิดทางจริยธรรมของ ส.ว. ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา ที่มี พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา เป็นประธานได้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวเสร็จแล้ว จึงนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณา โดยให้เป็นการประชุมลับ และเชิญผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุม Advertisement ภายหลังการประชุมลับนานกว่า 2 ชั่วโมง นายพรเพชรได้แจ้งว่า ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนลับว่าจะเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรม วุฒิสภา ที่เสนอมาให้เพียง “ว่ากล่าวตักเตือน” หากที่ประชุมจะเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการจริยธรรม ต้องใช้เกณฑ์มีคะแนนเกินครึ่ง 125 เสียงขึ้นไป ก็ถือว่าให้ว่ากล่าวตักเตือน Advertisement ขณะที่ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรม วุฒิสภา กล่าวชี้แจงเสริมว่า หากที่ประชุมเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมที่เสนอให้ว่ากล่าวตักเตือน ก็เพียงแค่ต่อไปขอให้ระมัดระวังในการแต่งตั้งบุคคลมาช่วยราชการ […]

error: