แค่ กทม.ก็5.5ล้าน!! อัพเดตจำนวนประชากรไทยในปัจจุบัน รู้รึยังว่ามีเท่าใด จำไว้เผื่อออกสอบ!!

Advertisement   Advertisement อัพเดตจำนวนประชากรของไทย ในปัจจุบัน ทั้งผู้มีสัญชาติไทย และไม่มีสัญชาติ รวม 66 กว่าล้านคน กทม. มากสุด 5.5 ล้านคน รองลงมา โคราช 2.6 ล้านคน ส่วนระนอง น้อยสุดในประเทศ เพียง 1.76 แสนคนเท่านั้น ที่ผ่านวันที่ 23 ก.พ. 2561 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักทะเบียนกลาง ลงวันที่ 24 ม.ค. 2561 โดยร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง เรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 ซึ่งแยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ รวม 77 จังหวัด ทั้งนี้พบว่าทั่วประเทศมีจำนวนราษฎรทั้งผู้มีสัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทยรวม 66 กว่าล้านคน เมื่อแยกราษฎรผู้มีสัญชาติไทย มีจำนวน 65 กว่าล้านคน เป็นชาย 32 […]

error: