สปส.เพิ่มช่องทางชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40 ผ่านAirPayได้แล้ววันนี้

สำนักงานประกันสังคม ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เพิ่มช่องทางรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านบนมือถึอระบบ Application AirPay แจง ขณะนี้เริ่มใช้ระบบแล้ว โดยยึดประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อพัฒนาทุกช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานประกันสังคมโดยขณะนี้ได้ร่วมมือกับบริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่าน Mobile Application AirPay ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้ววันนี้ โดยผู้ประกันตนสามารถชำระเงินสมทบและเงินสมทบเพิ่มเติม (ถ้ามี) งวดเดือนปัจจุบัน และชำระเงินสมทบงวดเดือนล่วงหน้าไม่เกิน 12 งวดเดือน รวมชำระเงินสมทบได้ไม่เกิน 13 งวดเดือน กรณีเงินสมทบเพิ่มเติมชำระได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท และไม่สามารถชำระเงินสมทบและเงินสมทบเพิ่มเติมงวดเดือนย้อนหลังได้ เพียงผู้ประกันตน Download Application AirPay และลงทะเบียนใช้งานด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถชำระเงินสมทบได้ทันที โดย Application AirPay นี้สามารถรองรับระบบปฏิบัติการทั้งระบบ Android […]

error: