‘กรุงไทย’ จับมือ’การเคหะฯ’ ปล่อยกู้คนรายได้น้อยให้มีบ้าน ดอกเบี้ยต่ำสุด2%

Advertisement   Advertisement ธนาคารกรุงไทย จับมือการเคหะแห่งชาติ ปล่อยกู้ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2% ในปีแรก พร้อมแพคเกจทำประกันชีวิตคุ้มครองผู้ขอสินเชื่อ นายสุทธิรักษ์ พาทรัพย์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจภาครัฐ  ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย ได้จับมือกับการเคหะแห่งชาติ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อร่วมกันสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคมของรัฐบาล โดยธนาคารได้เตรียมสินเชื่อพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามวงเงินกู้และการทำประกันคุ้มครองความเสี่ยง ต่ำสุดเพียง 2% ต่อปีในปีแรก และลูกค้ายังสามารถเลือกผ่อนชำระ 100,000 บาทละ 500 บาทต่อเดือนในปีที่ 1 สำหรับลูกค้าที่ทำประกัน รวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินหลักทรัพย์ สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้ภายในเดือน มิ.ย.61 Advertisement สำหรับรายละเอียด หากกู้วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และทำประกันประกันชีวิตคุ้มครองผู้ขอสินเชื่อ หากผู้กู้ซื้อเกิดเหตุแก่ชีวิต หรือทุพพลภาพ บริษัทที่รับทำประกันจะผ่อนชำระแทนจนกว่าจะครบสัญญาการกู้  (เอ็มอาร์ทีเอ) เต็มจำนวนกู้และระยะเวลากู้ หรือทำประกันคุ้มครองหนี้ หากผู้กู้เสียชีวิตในช่วงความคุ้มครอง บริษัทที่รับทำประกันจะชำระแทนส่วนที่เหลือ และจะคืนเงินส่วนต่างจากความคุ้มครองให้กับทายาท(จีแอลทีเอสพี) เต็มวงเงินกู้ระยะทำประกัน 15 ปี  อัตราดอกเบี้ยปีแรก 2% ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี […]

error: