ภูมิสูงมาก! เปิดผลวิจัย ฉีดวัคซีนสูตรสลับ และบูสต์แอสตร้าฯ เข็มสาม

Advertisement กรมวิทย์ เผยผลศึกษาภูมิคุ้มกัน ฉีดวัคซีน สูตรผสม ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า ส่วนบูตส์เข็มสามด้วยแอสตร้าฯ ภูมิสูง สู้สายพันธุ์เดลตาได้ วันที่ 19 ส.ค.2564 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงเรื่องภูมิคุ้มกันเมื่อฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อผ่านระบบออนไลน์ ว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้วิจัยวัคซีนสลับชนิดว่าภูมิคุ้มกันขึ้นสูงแค่ไหน Advertisement โดยศึกษาในอาสาสมัครทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และศิริราช ทั้งกลุ่มประชสชนและบุคลากรทางการแพทย์ รวม 125 ราย เป็นชาย 61 ราย หญิง 64 ราย อายุ 18-60 ปี อายุเฉลี่ย 40 ปี จากพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ตรวจระดับภูมิคุ้มกัน Quantitative Anti-S RBD ซึ่งเป็นการวัดภูมิคุ้มกันภาพรวมไม่ได้แยกสายพันธุ์ใด และค่าที่ขึ้นเป็นเฉพาะแล็บของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งหน่วยที่เรียกค่าภูมิคุ้มกันกรณีตรวจภาพรวมเรียกว่า ค่า AU (Arbitrary Unit) โดยการฉีดซิโนแวค 2 เข็ม ภูมิคุ้มกันสูงขึ้นเป็น […]

error: