ราชบัณฑิตฯแจง คำทับศัพท์แปลกๆ ที่ว่อนโลกออนไลน์ เป็นข้อมูลเก่า

Advertisement 25 ส.ค.2565 เพจเฟซบุ๊กสำนักงานราชบัณฑิตยสภา แจ้งหลังโลกออนไลน์มีการแชร์เนื้อหา การเขียนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศจากราชบัณฑิต โดยข้อมูลคำเหล่านี้ อ้างจากหนังสือพจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1-2 โดยเป็นข้อมูลเดิมที่ปรากฏในพจนานุกรมคำใหม่ เล่มที่ 1 ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2550 และพจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 2 ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2552 Advertisement ปัจจุบันข้อมูลดังกล่าวได้มีการแก้ไข ปรากฏในพจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1-2 พ.ศ.2557 ดังนั้นคำที่มีการเขียนว่า พ้าร์ตทาย์ม/พ้ารตไทม์, ค็อฟฟี่ฉ็อป, เวิ้ร์กฉ็อป, พรีเหมี่ยร์, ก็อล์ฟ, บุ๊ฟเฟ่ต์ ได้เขียนใหม่เป็นกอล์ฟ, คอมเมนต์, คอฟฟีช็อป, เทสต์, พาร์ตไทม์, บุฟเฟต์, เวิร์กช็อป Advertisement ทางเพจชี้แจงว่าหนังสือดังกล่าวรวบรวมคำที่เกิดขึ้นและใช้ในยุคหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าประวัติที่มาของคำ ซึ่งท่านสามารถอ้างอิงรูปเขียนคำที่ถูกต้องได้ในปัจจุบันได้จากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ.2554 หรือหนังสืออ้างอิงต่างๆ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่เป็นฉบับพิมพ์ครั้งล่าสุด   ข่าวจาก : ข่าวสด

error: