กองทัพบก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 168 อัตรา สมัครออนไลน์ บัดนี้-6ก.พ.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกองทัพบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร และทหารอาสา (อัตรานายทหารสัญญาบัตร) ประจำปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 68 อัตรา – บุคคลพลเรือน ชาย/หญิง และนายทหารประทวน สังกัดทัพบก (45 อัตรา) – บุคคลหญิงที่สำเร็จการฝึก นศท. ชั้นปีที่ 3 ขึ่นไป หรือ อสทพ หญิง (10 อัตรา) – ทหราอาสา (อัตรานายทหารสัญญา) ที่ได้รับการบรรจุ(จ้าง) ในปี 2563 (13 อัตรา ) Advertisement 2. ทหารอาสา (อัตรานายทหารสัญญาบัตร) จำนวน 100 อัตรา – บุคคลพลเรือน(ชาย) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ […]

error: