เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ “พิเศษ” โอนวันนี้ทีเดียว 4 เดือน

Advertisement รัฐบาลเตรียมโอนเงินโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จำนวนทั้งสิ้น 10.95 ล้านคน โดยครั้งนี้ เพิ่มจำนวนเงินอีก 100-250 บาท ตามช่วงอายุ ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เมษายน – กันยายน 2565 ดังนี้ Advertisement อายุ 60 – 69 ปี ( จำนวน 6.5 ล้านคน) อัตราเงินช่วยเหลือ 100 บาท/คน/เดือน อายุ 70 – 79 ปี (จำนวน 3.0 ล้านคน) อัตราเงินช่วยเหลือ 150 บาท/คน/เดือน อายุ 80 – 89 ปี (จำนวน 1.2 ล้านคน) อัตราเงินช่วยเหลือ 200 บาท/คน/เดือน อายุ […]

error: