จองวัคซีน โมเดอร์นา รพ.เกษมราษฎร์ – บำรุงราษฎร์ เข็มละ 1,650 บาท เริ่ม 9 ก.ค. 64

Advertisement เปิดขั้นตอนจองวัคซีนโมเดอร์นา กับโรงพยาบาลเอกชน เครือเกษมราษฎร์ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เข็มละ 1,650 บาท เริ่ม 9 โมง 9 กรกฎาคม 2564 Advertisement วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจองวัคซีนโควิด โมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกผ่านช่องทางโรงพยาบาลเอกชน แม้หลายแห่งจะได้รับการจองหมดอย่างรวดเร็ว แต่วันนี้ (9 กรกฎาคม) ยังคงมีการเปิดให้จองผ่าน 2 โรงพยาบาลชื่อดัง รายละเอียดดังต่อไปนี้ จองวัคซีน โมเดอร์นา กับโรงพยาบาลเครือเกษมราษฎร์, การุญเวช และเวิลด์เมดิคอล ข้อควรรู้ก่อนจองวัคซีน – เปิดให้จอง 09.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 – ราคาเข็มละ 1,650 บาท จองผ่านเว็บไซต์ ksbrhospital.com หรือ กดที่นี่ – ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรวัคซีน ให้ผู้ชำระเงินมัดจำเต็มจำนวนก่อน […]

error: