สภาหนุน “บำนาญแห่งชาติ” ส่งต่อรัฐบาล หวังเป็นสวัสดิการ-ลดเหลื่อมล้ำ

Advertisement สภาหนุน “บำนาญแห่งชาติ” เตรียมส่งต่อรัฐบาล หวัง เป็นสวัสดิการถ้วนหน้า-ลดเหลื่อมล้ำ ด้าน ‘นิยม’ ชี้ ต้องเดินหน้าเป็นหน้าที่รัฐต้องหาเงิน ระบุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุวันละ 20 บาท อเนจอนาถเกินไป เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 พฤษภาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม พิจารณารายงานการศึกษา เรื่องแนวทางการเสนอกฎหมายบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาเสร็จแล้ว Advertisement โดย นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น พรรคเศรษฐกิจไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาแนวทางการเสนอกฎหมายบำนาญแห่งชาติ ชี้แจงว่า ปัจจุบันระบบบำเหน็จบำนาญในประเทศไทยแบ่งเป็น 3 เสาหลัก คือ 1.การคุ้มครองจากภาครัฐ 2.การออมภาคบังคับ และ 3.การออมภาคสมัครใจ ซึ่งขาดความครอบคลุม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น […]

error: