คนกรุง! สปสช.ปรับระบบหน่วยบริการปฐมภูมิใน กทม.ให้ ปชช.ไปรักษาที่คลินิกได้

Advertisement คนกรุง! สปสช.ปรับระบบหน่วยบริการปฐมภูมิใน กทม.ให้ ปชช.ไปรักษาที่คลินิกไหนก็ได้ในเครือข่าย สปสช.ปรับระบบบัตรทองใน กทม. จัดกลุ่มหน่วยบริการปฐมภูมิเป็นเครือข่าย ให้ประชาชนไปรักษาที่ไหนก็ตามในเครือข่ายของตัวเอง แต่หากเป็นกรณีฉุกเฉิน สามารถเข้ารักษาที่หน่วยบริการใกล้ตัวได้ทุกที่ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว Advertisement นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ขณะนี้ประชาชนที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองในพื้นที่ กทม. ได้รับการนำร่องยกระดับการใช้บริการด้านสุขภาพไปอีกขั้น โดย สปสช.ได้ปรับระบบบริการปฐมภูมิใหม่ จากเดิมที่ต้องไปรับบริการที่หน่วยบริการประจำของตัวเองเพียงหน่วยเดียว เป็นการจัดรูปแบบหน่วยบริการในลักษณะเครือข่าย และประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาที่เครือข่ายบริการปฐมภูมิที่หน่วยบริการไหนก็ได้ภายในเครือข่ายเดียวกัน นพ.วีระพันธ์ อธิบายว่า คำว่าเครือข่ายบริการปฐมภูมินี้ เป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม. ซึ่งจะประกอบด้วยศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. ทำหน้าที่เป็นแม่ข่าย ส่วนลูกข่ายจะประกอบด้วยหน่วยบริการต่างๆ ได้แก่ คลินิกชุมชนอบอุ่น คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม หน่วยร่วมบริการแพทย์แผนไทย ร้านยาชุมชนอบอุ่น คลินิกพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งประชาชนสามารถไปรับบริการรักษาพยาบาลที่ไหนก็ได้ภายในเครือข่ายบริการปฐมภูมิของตนเอง Advertisement นอกจากนี้ ในกรณีที่เจ็บป่วยเกินศักยภาพที่หน่วยบริการในเครือข่ายจะรักษาได้ ก็จะมีการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูง ซึ่งหากต้องนอนโรงพยาบาลก็ไม่จำเป็นต้องย้อนกลับมาขอใบส่งตัวที่หน่วยบริการต้นทางแต่อย่างใด นพ.วีระพันธ์ กล่าวอีกว่า ประชาชนยังสามารถเข้ารับบริการนอกเครือข่ายของตนเองได้ หากมีความจำเป็นและมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม […]

กองทุนบัตรทองเพิ่มยามะเร็ง3รายการ ดูแลผู้ป่วยลดเสี่ยงโควิดใน รพ.

กองทุนบัตรทองเพิ่มยามะเร็ง 3 รายการ ดูแลผู้ป่วยลดเสี่ยงโควิดใน รพ. วันนี้ (14 พฤษภาคม 2564) พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ได้เห็นชอบให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพิ่มรายการยาเคมีบำบัดรักษาโรคมะเร็ง 3 รายการ ประกอบด้วย ยาเคปไซตาบีน ชนิดเม็ด (Capecitabine /tab), ยาออกซาลิ พลาติน ชนิดฉีด (Oxaliplatin /injection) และยาอิริโนทีแคน HCL ชนิดฉีด (Irinotecan HCl /injection) ที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) มีผลตั้งแต่วันถัดไป นับจากวันที่บอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ พญ.ประสบศรี กล่าวว่า ยาเคปไซตาบีน ชนิดเม็ด เป็นยารักษาโรคมะเร็งลำไส้แบบรับประทาน เพื่อให้ผู้ป่วยรักษาที่บ้านได้ […]

1 2 3 5
error: