กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ผุด”บัตรคนพิการ” อิเล็กทรอนิกส์

Advertisement นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ออกประกาศการแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้เสมือนบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีคนพิการที่มีข้อมูลในฐานข้อมูลอยู่ในทะเบียนกลางคนพิการ ผ่านแอปพลิเคชัน “บัตรคนพิการ” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว Advertisement ทั้งนี้ การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นทางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ โดยคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการยังคงสามารถพกพาและแสดงบัตรประจำตัวคนพิการที่เป็นรูปแบบเก่าได้ทุกรูปแบบ และสามารถใช้งานได้จนกว่าบัตรจะหมดอายุ รวมถึงบัตรประจำตัวคนพิการตลอดชีพก็สามารถใช้ได้ตลอดไป Advertisement แอปพลิเคชันบัตรคนพิการเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่องการปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการในการพัฒนาระบบเพื่อยกระดับการให้บริการคนพิการแบบดิจิทัลได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ในการพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าว นางสาวสราญภัทร กล่าวต่อว่า กระทรวง พม. ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้คนพิการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน“บัตรคนพิการ” ผ่านระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ได้ตั้งแต่บัดนี้ นอกจากการแสดงบัตรคนพิการแล้ว แอปพลิเคชัน “บัตรคนพิการ” สามารถให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ การรับรู้สิทธิคนพิการและช่องทางการขอรับบริการ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารกับสายด่วนช่วยเหลือสังคม 1300 และสายด่วนคนพิการ 1479 ได้เช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและการเข้าถึงบริการของภาครัฐตามสิทธิที่พึงได้รับ   ข่าวจาก : […]

พก.ขยายบริการตรวจ-ขึ้นบัตรคนพิการจบในที่เดียวครบทุก จว.ให้ทันปีนี้

พก.ขยายบริการตรวจ-ขึ้นบัตรคนพิการจบในที่เดียวครบทุก จว.ให้ทันปีนี้ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ว่า หนึ่งในแผนงานที่ พก.จะทำในปีงบประมาณนี้คือ การแบ่งเขตพื้นที่เพื่อค้นหาคนพิการติดเตียง คนพิการที่ตกหล่นไม่มีบัตรคนพิการ เพื่อพามาขึ้นทะเบียนคนพิการ ซึ่งเชื่อว่าเป็นสารตั้งต้นให้สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ ได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีคนพิการในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 2.1 ล้านคน แต่สำนักงานสถิติได้สำรวจและพบว่ามีคนพิการในประเทศจริงๆ 3 ล้านคน ตรงนี้อาจด้วยความหมายคนพิการไม่เหมือนกัน จึงได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำคำจำกัดความคนพิการ ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกหน่วยงาน เพื่อให้มีความเข้าใจและจำนวนคนพิการตรงกัน โดยตั้งเป้าต้องจัดทำแล้วเสร็จภายในกันยายน 2565 ควบคู่ไปกับการค้นหาคนพิการที่ยังไม่มาจดทะเบียน อธิบดี พก. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ พก.ได้ปรับรูปแบบให้บริการขึ้นทะเบียนคนพิการ จากเดิมต้องไปตรวจกับแพทย์ก่อน แล้วนำใบรับรองมาให้ พม.ออกบัตรคนพิการให้ แต่ปัจจุบันได้นำร่องในกว่า 40 โรงพยาบาล ที่สามารถตรวจรับรองและออกสิทธิเป็นคนพิการจบในที่เดียวกันเลย โดยตั้งเป้าจะขยายบริการให้ครอบคลุมทุกจังหวัดภายในปีนี้ อีกทั้งเนื่องในวันคนพิการสากล 3 ธันวาคมนี้ พก.ยังเปิดตัวบัตรคนพิการรูปแบบใหม่ ที่สามารถเปิดแสดงในสมาร์ทโฟนได้เลย   ข่าวจาก […]

error: