โดนหลอกยกหมู่บ้าน! ซื้อบัตร ปชช. สวมสิทธิเป็นผู้ประกอบการ ความแตกหลังทำบัตรคนจนไม่ผ่าน

Advertisement 8 มีนาคม ที่สำนักงานสรรพากรจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มชาวบ้านหนองควาย ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 18 ราย เดินทางนำเอกสารเข้าชี้แจง ภายหลังไปลงบันทึกประจำวันที่ สภ.ด่านช้าง ว่ามีขบวนการหลอกลวงชาวบ้านขอนำบัตรประชาชนไปขอคืนภาษีอย่างถูกกฎหมาย ทำให้ชาวบ้านหลงเชื่อก่อนถูกสวมสิทธินำไปจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ และต้องเสียภาษีเงินได้ให้กรมสรรพากร ส่งผลให้ชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถลงทะเบียนทำบัตรประชารัฐได้ Advertisement จากการสอบถาม ชาวบ้านรายหนึ่งเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้มีคนต่างหมู่บ้านชื่อ น.ส.สาวีตรี (สงวนนามสกุล) มาชักชวนคนในหมู่บ้าน โดยอ้างว่าสรรพากรจะคืนเงินภาษีจากสิ่งที่ชาวบ้านซื้อสินค้าต่างๆ โดยรวบรวมบัตรประชาชนชาวบ้านเพื่อนำไปขอภาษีคืน กระทั่งวันที่ 10 มีนาคม 2565 มีเงินเข้าบัญชีผู้แจ้งทั้ง 18 ราย รายละประมาณ 5,500 บาท แต่ต้องจ่ายให้ น.ส.สาวิตรี เป็นค่าดำเนินการรายละ 2,500 บาท ต่อมาผู้แจ้งทำบัตรประชารัฐ (บัตรคนจน) ไม่ผ่าน จึงตรวจสอบและทราบว่าเนื่องจากทั้ง 18 ราย มีชื่อติดอยู่ในสรรพากรที่ต้องเสียภาษีเงินได้ และเป็นผู้ประกอบการ ทั้งที่แต่ละคนมีอาชีพหาเช้ากินค่ำ มีรายได้ไม่ถึงแสนบาทต่อปี และไม่ได้จดทะเบียนผู้ประกอบการบริษัท Advertisement นายธีรวัฒน์ (ขอสงวนนามสกุล) […]

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิดลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำ เริ่ม15มี.ค.นี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 3,583,633 ราย สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. มีผู้ยื่นอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผลการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 763,449 ราย ทั้งนี้ การยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติหรือขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นไปตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน โดยการให้บริการในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีดำริให้สาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีสาขาในห้างสรรพสินค้าที่ยังไม่ให้บริการยืนยันตัวตน และยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ พิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 […]

เปิดขั้นตอนยืนยันตัวตน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ก่อนเริ่มใช้ 1 เม.ย.นี้

1 มี.ค.2566 กระทรวงการคลัง ประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และในช่องทางอื่นๆ โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ปี 2565 ต้องยืนยันตัวตน ณ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ในการยืนยันตัวตนด้วย ตามวันและเวลาทำการของแต่ละธนาคาร 2. เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันถัดไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 […]

เริ่มวันนี้ เช็กสถานะลงทะเบียนบัตรคนจนล็อตแรก!

16 ก.ย. 2565 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการลงทะเบียนขอรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้ลงทะเบียนจะเป็นผู้รับได้รับสิทธิสวัสดิการตามโครงการเมื่อผ่าน 3 ขั้นตอน คือ 1.ต้องผ่านการตรวจสอบสถานะบุคคลและความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง ที่จะประกาศผลทุกวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่ 16 ก.ย.–28 ต.ค.2565 และ 2.ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ ที่จะประกาศผลในเดือนม.ค.2566 และ 3.ผ่านการยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิในเดือนม.ค. 2566 น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า วันนี้ เป็นวันแรกที่ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5–8 ก.ย.2565 ทั้งทางออนไลน์และที่หน่วยรับลงทะเบียน สามารถตรวจสอบคุณสมบัติในขั้นตอนแรก เรื่องสถานะบุคคลและความสัมพันธ์ของครอบครัว กับกรมการปกครอง โดยตรวจสอบผลการทะเบียนที่เป็นการตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวจากข้อมูลของกรมการปกครอง ได้ที่ https://welfare.mof.go.th/ หากตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต่อไป ซึ่งจะมีการประกาศผลการพิจารณา ผ่าน-ไม่ผ่าน คุณสมบัติในเดือนม.ค.2566 หากตรวจสอบแล้วพบว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” อาจมีสาเหตุเกิดจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง ระบบจะขึ้นข้อความแสดง เช่น ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรืออื่นๆที่ปรากฎ หากพบว่าสถานะ การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ให้แก้ไขข้อมูลที่ต้องทำให้เรียบร้อยภายในวันที่ […]

ก.คลัง ยืนยันลงทะเบียนบัตรคนจน ได้ทุกคน “ไม่ใช่ 1 ครอบครัว 1 สิทธิ”

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 พบว่า ณ เวลา 12.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 6,657,136 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 5,097,333 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 1,559,803 ราย ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ 1) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน 2) ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ […]

กบง. ขยายเวลาลดค่าแก๊สต่ออีก3เดือนให้บัตรคนจน

(22 ส.ค. 65) การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน โดยนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ที่ประชุม ได้มีการพิจารณา การขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบด้านราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านราคา LPG โดยมีโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) จาก 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เพิ่มขึ้นอีก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ซึ่งเดิมมีกำหนดสิ้นสุดโครงการฯ วันที่ 30 กันยายน 2565 นั้น ที่ประชุม กบง. ได้มีการติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ พบว่า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2565 มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 3,741,994 ราย […]

โฆษก รบ.ชี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจก1พัน เป็นข่าวปลอม

วันที่ 20 มิ.ย.2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจงข่าวปลอม จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” สามารถกดเงินสดได้ 1,000 บาท เงินเข้า 18 มิ.ย.2565 นั้น ซึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบและพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีการโอนเงินแต่อย่างใด โดยขอให้ประชาชนรับข้อมูลประชาสัมพันธ์จากช่องทางหลัก ที่เชื่อถือได้ นายธนกร กล่าวว่า กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบระบบการโอนเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่า วันที่ 18 มิ.ย.2565 ไม่มีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,000 บาท และทุกวันที่ 18 ของเดือน จะได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ขอให้ประชาชนรับข่าวสารจากช่องทางหลัก หรือตรวจสอบผ่านการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง อย่าหลงเชื่อข้อมูลเท็จ ที่มีผู้ไม่ประสงค์ดีส่งต่อ รวมทั้ง ขอความร่วมมือไม่ส่งต่อข้อมูลดังกล่าว ซึ่งข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง นายธนกร กล่าวว่า กรณีการใช้จ่ายของประชาชนผ่านสังคมไร้เงินสดนั้น ขอให้ประชาชนมีสติในการใช้งาน เพราะอาจมีผู้ไม่หวังดีจงใจใช้ QR Code พิมพ์ URL […]

วันนี้ รัฐแจกเงินเข้าบัตรคนจน ทบยอดย้อนหลัง5เดือน ใครได้บ้าง เช็กเลย

กรมบัญชีกลาง เผยเตรียมโอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ งวดแรกทบย้อนหลัง 5 เดือน สูงสุด 500 บาท เงินเข้า 23 เม.ย. นี้ ใครมีโอกาสได้บ้าง ต้องดู เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เพจเฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department รายงานว่า ตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจะมีการจ่ายเงินงวดแรกวันที่ 23 เมษายน นี้ ใครบ้างมีสิทธิ์ได้เงิน และได้คนละเท่าไร ? – ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน – ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 […]

ก.พลังงาน-คลัง เร่งหาเงินอุ้มผู้ใช้จยย.21ล้านคัน ผ่านบัตรคนจน

สุพัฒนพงษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน เผย กระทรวงพลังงานกำลังหารือกับกระทรวงการคลัง เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกประมาณ 21 ล้านคัน ผ่านผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 11 มี.ค.2565 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน กล่าวเพิ่มเติมหลังการประชุม กระทรวงพลังงาน ระดมปตท.-กฟผ. จัดแคมเปญ “รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน หาร 2 “ รับมือวิกฤต ว่า สำหรับกลุ่มผู้ใช้น้ำมันเบนซิน กระทรวงพลังงานกำลังหารือกับกระทรวงการคลัง เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกประมาณ 21 ล้านคัน ผ่านผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นกัน ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลจำนวนรถกับจำนวนผู้ถือบัตรให้สอดคล้องกันกับงบประมาณ คาดว่าจะมีความชัดเจนโดยเร็วที่สุด ส่วน นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. กล่าวว่า กกพ.ยังมีแนวคิดช่วยประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าระดับไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน หรือคิดเป็นเงินประมาณ 1,200 บาท/เดือนให้อยู่ในราคาเดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหางบประมาณว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่   ข่าวจาก : […]

ขึ้นราคาแอลพีจี 1 เม.ย. พลังงานยันอุ้มคนจน ใช้เกณฑ์บัตรคนจน

ขึ้นราคาแอลพีจี 1 เม.ย. ก.พลังงานยันอุ้มคนจน ใช้เกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ในการประชุมด่วนระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับประเด็นมาตรการรับมือบรรเทาผลกระทบประชาชน จากกรณีราคาพลังงานสูงขึ้นต่อเนื่องจากผลกระทบการสู้รบระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ท่ามกลางราคาน้ำมันโลกที่ทะลุ 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เมื่อวันที่ 4 มีนาคมนั้น นอกจากประเด็นการดูแลราคาดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตรต่อไป ที่ประชุมยังมีการหารือถึงสถานการณ์ราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ที่จะสิ้นสุดมาตรการตรึงราคา 318 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม (กก.) วันที่ 31 มีนาคมนี้ โดยได้ข้อสรุปว่าจะไม่มีการต่ออายุมาตรการดังกล่าวออกไปอีก เพราะปัจจุบันการตรึงราคาดังกล่าวสร้างภาระให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีภารกิจหลักคือการดูแลราคาน้ำมัน ซึ่งล่าสุดติดลบกว่า 2.2 หมื่นล้านบาท จำนวนนี้เฉพาะบัญชีแอลพีจีติดลบประมาณ 2.7 หมื่นล้านบาท เพราะตรึงราคามาเป็นเวลานานกว่า 2 ปี และปัจจุบันต้นทุนจริงของแอลพีจีต่อถัง 15 กก. ทะลุ 400 บาทแล้ว […]

1 2 10
error: