สุดน่ารัก “บัดดี้-ข้าวปั้น” 2 น้องหมาช่วยเยียวยาใจผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี

Advertisement 31 ม.ค.66 นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นโรคเรื้อรัง ที่เป็นปัญหาสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับโลก ซึ่งวิธีการรักษาหลักๆของโรคมะเร็งประกอบด้วย การผ่าตัด รังสีรักษา และเคมีบำบัด โดยผู้ป่วยมะเร็งไม่เพียงแต่ต้องทุกข์ทรมานจากการดำเนินของโรค การรักษา และอาการข้างเคียงจากการรักษาแล้ว ยังส่งต่อการดำรงชีวิตด้วย Advertisement เมื่อโรคมะเร็งมีอาการลุกลามเพิ่มขึ้นและเข้าสู่ระยะท้าย ผู้ป่วยจะเกิดความทุกข์ทรมานทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ส่งผลทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความวิตกกังวล ความเครียด ท้อแท้ หมดหวัง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ รวมถึงการดูแลแบบผสมผสาน เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานจากอาการของโรค ลดความวิตกกังวล ความเครียด และส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในช่วงเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่ นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผอ.รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี กล่าวว่า รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นรพ.เฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง จ.ปทุมธานี เชี่ยวชาญการดูแลแบบประคับประคอง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้จัดทำโครงการสัตว์เลี้ยงบำบัดขึ้น ตั้งแต่ปี 2553 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย Advertisement รวมทั้งผู้ดูแลที่มีความรักและผูกพันกับสัตว์เลี้ยง ทำให้ผู้ป่วยเพลิดเพลิน ผ่อนคลายและเบี่ยงเบนความรู้สึกจากความทุกข์ทรมาน โดยการใช้สุนัขบำบัด (Dog therapy) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางเลือกสำหรับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีความสุข และคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม […]

error: