เริ่มแล้ว บัญชีกลางโอนเงินข้าราชการ 2 งวด ประเดิม 9 พันคน

Advertisement นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางมีความพร้อมแล้ว ที่จะเริ่มโอนเงินเดือนให้ข้าราชการแบบ 2 รอบ โดยเริ่มงวดแรกในวันที่ 16 ม.ค.นี้ ถือเป็นการประเดิมโอนครั้งแรก ซึ่งมีข้าราชการที่แจ้งความประสงค์รับสิทธิขอรับเงินเดือนแบบ 2 รอบ ประมาณ 9,000 คน โดยมีข้าราชการที่ประสงค์รับเงินเดือน 2 รอบมาจากหลากหลายสังกัด อาทิ ข้าราชการประจำ กระทรวงการคลัง ครู ทหาร ตำรวจ เป็นต้น Advertisement “ขอให้อย่ามองตัวเลขว่าน้อยหรือมาก เพราะแต่ละคนก็มีแผนการใช้เงินที่แตกต่างกัน ซึ่งนโยบายนี้ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับข้าราชการ ให้สามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินแบบไหน อีกทั้งนโยบายนี้ยังอยู่แค่ช่วงเริ่มต้น ซึ่งในช่วงแรกหลายคนอาจยังเลือกรับเงินเดือนแบบเดิมอยู่“ อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ทำแบบระยะยาวหลังจากนี้กรมบัญชีกลางจะเปิดให้ข้าราชการแจ้งความประสงค์ ขอปรับเปลี่ยนรับเงินเดือน 2 รอบได้ปีละครั้ง ทุกเดือนธ.ค.ของทุกปี Advertisement “การดำเนินการนี้เป็นไปตามมติ ครม. ที่เห็นชอบให้ปรับวิธีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ จากเดือนละ 1 รอบ เป็นเดือนละ 2 รอบ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่รับเงินเดือนและค่าจ้างประจำผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (ระบบ อี […]

23 เม.ย. บัญชีกลางอนุมัติจ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุงวดแรก เข้าบัตรคนจน

23 เม.ย. บัญชีกลาง เคาะจ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุ ‘งวดแรก’ เข้าบัตรคนจน เมื่อวันที่ 20 เมษายน น.ส.วารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ในอัตราการจ่ายเดิม คือ ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ 100 บาทต่อเดือน และผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ 50 บาทต่อเดือน โดยให้จ่ายเป็นจำนวน 10 เดือน งวดแรกสำหรับเดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 จะจ่ายในเดือนเมษายน 2565 และงวดถัดไปจะจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2565 กรมบัญชีกลางกำหนดการโอนเงินสงเคราะห์ฯ เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ […]

error: