แอสตร้าฯ ให้พนักงานชายลาเลี้ยงลูก 30 วัน หนุนความเท่าเทียม LGBTQIA+

Advertisement วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความมุ่งมั่นผลักดันนโยบายด้านความหลากหลายและเท่าเทียมทางเพศในองค์กร พร้อมตอกย้ำการเป็นหนึ่งในสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม (Great Place to Work) ประจำประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยการประกาศนโยบายสนับสนุนสิทธิการลาของบิดาเพื่อเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด (paternity leave) เป็นระยะเวลา 30 วันโดยได้รับค่าจ้าง Advertisement นอกจากนั้น ยังสนับสนุนชุมชน LGBTQIA+ เปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างของพนักงานทุกระดับ พร้อมมีการปรับรูปแบบการเลือกเพศสภาพสำหรับการระบุตัวตนของพนักงานในโปรไฟล์ ให้มีความหลากหลาย ได้แก่ ชาย หญิง นอน-ไบนารี (non-binary) และ ไม่ระบุเพศ รวมถึงการก่อตั้งกลุ่ม AZPride ซึ่งเป็นเครือข่ายของพนักงานจากทั่วโลก เพื่อส่งเสริมและสนันสนุนให้กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ได้มีส่วนร่วมและแสดงศักยภาพสูงสุดในด้านการทำงานของตนเอง Advertisement ล่าสุดในปีนี้ แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ได้ร่วมลงนาม “คำมั่นว่าจะให้พนักงานผู้เป็นพ่อได้วันลาเลี้ยงดูบุตร ปี 2565” ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย Business Sweden และหอการค้าไทย-สวีเดน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร […]

error: