บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครเลขานุการ/เลขานุการอาวุโส 2 อัตรา

Advertisement Advertisement   บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2564 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่ 47/2564 รับสมัครงาน ตำแหน่ง เลขานุการ/เลขานุการอาวุโส ฝ่ายเลขานุการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี Advertisement ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์หรือ ส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์ PDF โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกันขนาดไม่เกิน 10 MB ส่งมาที่ E-mail : [email protected] โดยระบุในช่อง Subject : ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ส่วนงาน ชื่อ-นามสกุล (เช่น เจ้าหน้าที่บุคคล ส่วนงานบริหารงานบุคคล นายเก้า […]