BTSเตรียมออกหุ้นกู้ อายุ2-10 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน คาดเปิดขายปลาย พ.ย.

Advertisement นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) เพื่อขอออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bonds : SLB) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จำนวน 4 รุ่น อายุประมาณ 2-10 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะมีการประกาศผลตอบแทนอีกครั้ง Advertisement ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “A” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2565 และในการเสนอขายหุ้นกู้ฯ แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งสถาบันการเงินชั้นนำ 5 […]