ทิพยประกันภัย ร่วมกับ ORมอบสิทธิประกันภัยอุบัติเหตุฟรีลูกค้า Amazon

Advertisement บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR มอบความห่วงใยในการเดินทาง ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2565 และต้อนรับปีใหม่ 2566 ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ Café Amazon Advertisement เพียงซื้อสินค้าทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 สามารถ Scan QR Code บนสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิประกันภัยอุบัติเหตุฟรี ณ Café Amazon ที่ร่วมรายการ Advertisement ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ ระยะเวลาความคุ้มครอง 30 วัน (นับจากวันที่ลงทะเบียน) โดยจะได้รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ ในวงเงินสูงสุดจำนวน 100,000 บาท และได้รับค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 5,000 บาท   […]

error: