บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน จำนวน 19 ตำแหน่ง 282 อัตรา

Advertisement บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน จำนวน 19 ตำแหน่ง 282 อัตรา เปิดรับสมัครบัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2557   Advertisement   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน จำนวน 1 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-32 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี มีประสบการณ์ในการทำงาน 3-5 ปี ในงานบัญชี หากสามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2.เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร จำนวน 1 อัตรา เพศชายหรือหญิง อายุ 24-28 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี ในงานบัญชี มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงิน เช่น งบดุล […]

error: