น่าห่วง แรงงาน 3.9 หมื่นตกงาน หลังบริษัทผลิตรถสันดาปยอดดิ่ง

Advertisement 7 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยข้อมูลจาก นางสุวรรณา ขันติวิศิษฎ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ฉะเชิงเทรา ว่า ในวันนี้เวลา 15.00 น. ได้นัดตัวแทนฝ่ายนายจ้างโรงงานผลิตหลอดไฟฟ้าแอลอีดีรายหนึ่ง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิติ้ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ให้เดินทางมาเจรจาและให้ข้อเท็จจริงจากทางฝ่ายนายจ้าง หลังจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (สร.) จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับคำร้องเรียนจากลูกจ้างของสถานประกอบการแห่งนี้ จำนวน 98 คน จาก 104 คน ที่ถูกบอกเลิกจ้างงาน Advertisement แต่ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยจากการบอกเลิกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งที่หลังการบอกเลิกจ้างอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 30 เม.ย.67 ที่ผ่านมา ตามที่ฝ่ายนายจ้างได้ตกลงว่าจะจ่ายเงินตามมาตรา 75 ซึ่งเป็นค่าทดแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยในวันที่ 30 พ.ค.67 แต่เมื่อถึงวันกำหนดนัดแล้ว ฝ่ายนายจ้างยังไม่จ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ฝ่ายลูกจ้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,570,059 บาท จึงทำให้ฝ่ายลูกจ้างได้รับความเดือดร้อน ไม่มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าผ่อนสินค้าและยานพาหนะ ได้พากันเริ่มทยอยเข้ามาพบพนักงานตรวจแรงงานยังที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อยื่นคำร้องทุกข์ (คร.7) […]

error: