คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อนุมัติยุบรวม ‘TOT-CAT’ เป็น ‘บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด’ ภายในมิ.ย.นี้

  คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) อนุมัติให้ควบรวมกิจการระหว่าง บมจ.ทีโอที (TOT) และ บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) ตั้งเป้าควบรวมกิจการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ของปีนี้ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) อนุมัติให้ควบรวมกิจการระหว่าง บมจ.ทีโอที (TOT) และ บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) ตั้งเป้าควบรวมกิจการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ของปีนี้ แต่ยังต้องรอประเด็นด้านกฎหมายคดีข้อพิพาทต่างๆ เช่น ค่าเชื่อมโยง ฯลฯ ซึ่งต้องรอความเห็นจากอัยการสูงสุดด้วย แนวคิดในการควบรวมทั้ง 2 องค์กรครั้งนี้ เป็นข้อเสนอของสหภาพแรงงานของทั้ง 2 บริษัท เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับแนวทางฟื้นฟูกิจการที่ คนร. กำหนดให้รวมทรัพย์สินของทั้ง 2 ฝ่าย แล้วค่อยแยกออกมาตั้งเป็น 2 บริษัทลูก ได้แก่ บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN) และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC) ไม่ใช่เรื่องใหม่ สำหรับไอเดียการควบรวมกิจการนั้นก่อนหน้านี้ในปี 2549 ในช่วงสมัยรัฐบาลของ […]