นิด้า รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ วุฒิ ป.โท บัดนี้-28มี.ค.67

Advertisement Advertisement Advertisement   👥นิด้า เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 🔸ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 🔸สังกัดส่วนการพัฒนาคุณภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานยุทธศาสตร์ 🔸วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 22,750 บาท 🔸สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น โดยสมัครได้ที่ https://personnel.nida.ac.th 🔸 รายละเอียดประกาศ 🔻 https://personnel.nida.ac.th/main/images/som/215-2567.pdf 📌เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1- 28 มีนาคม 2567 📞 ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 2727 3405 (ในวันเวลาราชการ) Email : [email protected] Line : @810zqvao

นิด้า รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายฯ วุฒิ ป.โท สมัครออนไลน์บัดนี้-6ต.ค.66

  นิด้า เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดส่วนการพัฒนาคุณภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานยุทธศาสตร์ วุฒิ ป.โท 1 อัตรา เงินเดือน 22,750 บาท สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น โดยสมัครได้ที่ http://personnel.nida.ac.th รายละเอียดประกาศ https://personnel.nida.ac.th/main/images/job/yah/1327-2566.pdf เปิดรับสมัครบัดนี้-6ต.ค.66 ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 2727 3405 (ในวันเวลาราชการ) Email : [email protected] Line : @810zqvao

นิด้า รับสมัครนักวิชาการศึกษา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์ บัดนี้-31พ.ค.66

  นิด้าเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี/โท จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน – ปริญญาตรี 19,500.- บาท – ปริญญาโท 22,750.- บาท สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น โดยสมัครได้ที่ http://personnel.nida.ac.th/ รายละเอียดประกาศ http://www.personnel.nida.ac.th/main/images/job/yah/484-2566.pdf รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. – 31 พ.ค. 2566 ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 2727 3405 (ในวันเวลาราชการ) Email : [email protected] Line : @810zqvao

นิด้า รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-28ก.พ.66

  นิด้า ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี/โท จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม ส่วนบริการเทคโนโลยีดิจิทัล อัตราเงินเดือน – ปริญญาตรี 19,500.- บาท – ปริญญาโท 22,750.- บาท (และมีค่าสมนาคุณเพิ่มเติม) ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี/ป.โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง เปิดรับสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น โดยสมัครได้ที่ http://personnel.nida.ac.th/ บัดนี้-28ก.พ.66 รายละเอียดประกาศ http://www.personnel.nida.ac.th/main/ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 2727 3405 (ในวันเวลาราชการ) Email : [email protected] Line : @810zqvao

นิด้า รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ป.ตรี บัดนี้-20ธ.ค.65

  นิด้า เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19,500 บาท สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น โดยสมัครได้ที่ http://personnel.nida.ac.th รับสมัครบัดนี้-20ธ.ค.65 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line : @810zqvao หรือ Email : [email protected] รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม http://www.personnel.nida.ac.th/main/

นิด้า รับสมัครบรรจุนักวิชาการเงินและบัญชี ป.ตรี เงินเดือน19,500 บัดนี้-20ธ.ค.65

  นิด้า เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการเงินและบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง หากมีความรู้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบผล TOIEC หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษชนิดอื่น ๆ ด้วย) สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น โดยสมัครได้ที่ http://personnel.nida.ac.th บัดนี้-20ธ.ค.65 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Line : @810zqvao หรือ Email : [email protected] เอกสารประกาศฉบับเต็ม : http://www.personnel.nida.ac.th/main/images

นิด้า รับสมัครอาจารย์คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร วุฒิ ป.เอก

  นิด้า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 31,500 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 รายละเอียดประกาศ : https://job.nida.ac.th/…/File/Forms/frmFileStorage.aspx สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://personnel.nida.ac.th หรือ job.nida.ac.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณต่อพงศ์ เจริญเกียรติ อีเมล [email protected] โทร. 02 727 3292 , 087 061 6282 (ในวันและเวลาราชการ)

นิด้า รับสมัครนักวิชาการพัสดุ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.65

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองคลังและพัสดุ เงินเดือน 19,500.- บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี, บริหารธุรกิจ, การจัดการ, เศรษฐศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ได้ที่ “http://personnel.nida.ac.th” เลือกหัวข้อ “สมัครงานสายสนับสนุนวิชาการ” เลือกหัวข้อ “สมัครออนไลน์ที่นี่” ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. และผู้สมัครสอบแข่งขันต้องชำระเงิน ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. เท่านั้น ติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail : [email protected] หรือ Line: @810zqvao ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระติ๊บ ฟาดคนเปิดรับบริจาคช่วยหา “แตงโม นิดา” ซัด จิตใจทำด้วยอะไร

กระติ๊บ เผยคลิปคำให้สัมภาษณ์ ต่าย สายธาร ยืนยัน ไม่มีการเปิดรับบริจาคช่วยค้นหา แตงโม นิดา หลังพลัดตกเรือจมหายเจ้าพระยา ฉะ จิตใจทำด้วยอะไร จากกรณี “แตงโม” นิดา พัชรวีระพงษ์ ดารา-นักแสดงชื่อดัง พลัดตกจากเรือ กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงใต้สะพานพระราม 7 ท่าเรือพิบูลสงคราม เขตจังหวัดนนทบุรี ระหว่างล่องเรือกับเพื่อน ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัย รวมถึงนักประดาน้ำ ระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่ 24 ก.พ. ขณะนี้ยังไม่พบ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดวันที่ 26 ก.พ.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ‘กระติ๊บ’ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล นักแสดงสาวรุ่นน้องของ แตงโม นิดา ที่ได้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด ได้เผยแพร่คลิป ต่าย สายธาร ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกรณีการเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยการค้นหาครั้งนี้ โดย ต่าย สายธาร ระบุว่า “ไม่เคยมีการเรี่ยไรเงินและก็ขอรับบริจาค ถ้าใครเจอช่วยมาแจ้ง แจ้งเจ้าหน้าที่ หรือบอกต่าย หรือบอกใครก็ได้ […]

1 2 3
error: