กรมทางหลวงชนบท รับสมัครนายช่างโยธา วุฒิ ปวส.บัดนี้-29เม.ย.65

Advertisement Advertisement   สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างโยธา 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 เมษายน 2565 สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในสำนักบำรุงทาง จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร นายช่างโยธา (4 ตำแหน่ง) คุณสมบัติ : 1. มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และ Internet 2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีมได้ดี 3. มีวินัยตรงต่อเวลาและมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน 4. สามารถทำงานนอกเวลาได้ 5. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคลเป็นอย่างต่ำ 6. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดต่อเนื่องอย่างน้อย 1 เดือน อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท วุฒิการศึกษา : […]

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ปวส. 28อัตรา

  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 28 อัตรา **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 17 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง หรือ ส่วนภูมิภาค วุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 11 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ ส่วนภูมิภาค วุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร เปิดรับสมัคร 25เม.ย.-17พ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่ http://drr.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช รับสมัครวิศวกรเครื่องกล-นายช่างโยธา

  ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาเครื่องกล เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลโรงงาน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ นายช่างโยธา 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท วุฒิ ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขา ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ สมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช บัดนี้-18มี.ค.65 เวลา 09.00 – 12.00 และ 13.00 – 16.00 น. ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาท ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครนายช่างโยธา วุฒิ ปวส. 11-18 มิ.ย.64

  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง : นายช่างโยธา 1 อัตรา วุฒิ ปวส. การรับสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ท่าอากศยานหัวหิน ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(28อัตรา)สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์20มิ.ย.-4ก.ค.61

    สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 1. ระดับ ป.ตรีขึ้นไป 22 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 1  คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 2  2. ระดับต่ำกว่า ป.ตรี 6 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 1  คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 2  เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th ภายในวันที่ 20 มิ.ย.-4 ก.ค.61 

(สมัครออนไลน์)กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา วุฒิ ปวส.18ม.ค.-7ก.พ.61

    กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา 15 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะ 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง  2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป  เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://drr.job.thai.com ภายในวันที่ 18 ม.ค.-7 ก.พ.61 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.บัดนี้-23พ.ค.60

  กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงที่ 16 (กาฬสินธุ์) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา 3 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงานที่แขวงทางหลวงชนบท 1 อัตรา และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวานรนิวาส 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 16 (กาฬสินธุ์) เลขที่ 97/2 ถ.อภัย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 8-23 พ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-4381-5173 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.เงินเดือน13,800 8-16พ.ค.60

  กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา 3 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท – ปฏิบัติงานที่ หมวดบำรุงทางชนบทด่านมะขามเตี้ย แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี 2 อัตรา – ปฏิบัติงานที่ หมวดบำรุงทางชนบทเดิมบางนางบวช แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาก่อสร้าง ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) เลขที่ 260 หมู่ 6 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สพรรณบุรี โทร. 0-3544-0386 ภายในวันที่ 8-16 พ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

รพ.มหาราชนครราชสีมา รับสมัครงานวุฒิ ปวส.10-17ก.พ.60

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  1. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 480 บาท/วัน – ปวส.สาขาวิชาพณิชยการ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ – อายุ 18 ปีบริบูรณ์-35 ปีบริบูรณ์ 2. นายช่างโยธา 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 480 บาท/วัน – ปวส.สาขาโยธา, สาขาก่อสร้าง, หรือสาขาสถาปัตยกรรม – อายุ 18 ปีบริบูรณ์-35 ปีบริบูรณ์ ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ภายในวันที่ 10-17 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช/ปวส บัดนี้-7ก.พ.60

สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดโดยย่อดังนี้ 1. นายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาก่อสร้าง 2. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท – ได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท – ได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาพณิชยการ ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7 เกษตรกลาง […]

1 2 3
error: