กรมราชทัณฑ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ 4-8 ต.ค.64

Advertisement Advertisement   กรมราชทัณฑ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ ตั้งแต่วันที่ 4-8 ตุลาคม 2564 กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ในตำแหน่งนักโภชนาการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักโภชนาการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชา สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวในทางที่กรมราชทัณฑ์ เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ Advertisement เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต https://correct.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 4-8 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ในตำแหน่งนักโภชนาการ

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักโภชนาการ

  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ ตั้งแต่วันที่ 12-30 กรกฎาคม 2564 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักโภชนาการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครฯ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อน กำลังคน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ตั้งแต่วันที่ 12-30 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2521 6550 ต่อ 303 (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 17 ม.ค.57)

โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 17 ม.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา 2.ชื่อตำแหน่ง : นักโภชนาการ อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ หรือทางโภชนาการ หรือทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการอาหาร หรือทางวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือทางเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลสงฆ์ […]

โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (13 – 17 ม.ค.57)

โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 ม.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง :นักโภชนาการ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : วุฒิ ปวท 11,450 บาท วุฒิ ปวส 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวท หรือ ปวส. […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (8-22 พ.ย.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8-22 พ.ย.56 1.ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน :17,290 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 2.ชื่อตำแหน่ง :นักโภชนาการ อัตราเงินเดือน :15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ งานเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ สอบถามรายละเอียดโทร 045-523250-1 ต่อ 209,210 และทาง http://www.amno.moph.go.th ค่าสมัครสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา […]

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 31 ต.ค.56)

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2556 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ 2.ชื่อตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน :15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ 3.ชื่อตำแหน่ง :นักโภชนาการ อัตราเงินเดือน :15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี ในสาขาทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร […]

โรงพยาบาลเลย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 25 ก.ย.56)

โรงพยาบาลเลย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com โรงพยาบาลเลย เปิดรับสมัคสอบงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :นักโภชนาการ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร หรือทางใดทางหนึ่งดังกล่าวข้างต้น 2.ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุข อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :2 อัตรา ระดับการศึกษา :ปริญญาตรีในสาขาสาธารณสุข สาขาวิทยาศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม 3.ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานเวชสถิติ อัตราเงินเดือน : 12,240 […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (2-10 ก.ย.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (2-10 ก.ย.56) คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักโภชนาการ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร หรือทางใดทางหนึ่งดังกล่าวข้างต้น   2.ชื่อตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานพัสดุ อัตราเงินเดือน :  12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำ กว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา (26 – 30 ส.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ส.ค.56   คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาวิศวกรรมทางไฟฟ้า เทคโนโลยีการไฟฟ้า โยธา ก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งข้างต้น 2.ชื่อตำแหน่ง :     นักโภชนาการ อัตราเงินเดือน : 15,960 […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา (บัดนี้ – 21 ส.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา (บัดนี้ – 21 ส.ค.56)   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :7 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในทุกสาขาวิชา 3.ชื่อตำแหน่ง : นักโภชนาการ อัตราเงินเดือน : 15,960 […]

error: