สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา

Advertisement   Advertisement   สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 2564 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา Advertisement ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  2 อัตรา ค่างานระดับ 3 โดยมีอัตราค่าจ้าง ดังนี้ – วุฒิระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 18,000 บาท หรือ – วุฒิระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 21,000 บาท ทั้งนี้ หากมีประสบการณ์การทำงาน อาจจะพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์ตามความเหมาะสม กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 2010 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 0 2447 […]

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการศึกษา บัดนี้-10ต.ค.64

  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ตุลาคม 2564 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนคณะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ระเบียบการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hrd.nida.ac.th และยื่นใบสมัครผ่าน E mail: [email protected] ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2564 (ติดต่อสอบถาม โทร.0-2727-3476, 086-3058774) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้าง 2 อัตรา

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้าง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) 1. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์) 2. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร) สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ดังนี้ ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 […]

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (สมัครออนไลน์) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม g[email protected] ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

วิทยาลัยชุมชนตาก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 17 อัตรา

  วิทยาลัยชุมชนตาก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-24 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนตาก รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ของวิทยาลัยชุมชนตาก (รอบที่ 5) 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1 นักวิชาการศึกษา (บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี) 5 อัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 4 อัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 อัตรา 1.2 นักวิชาการศึกษา (ทำข้อมูลราชการ – บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี) 1 อัตรา อัตรา ปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก (อ.เมืองตาก) 1 อัตรา 1.3 นักศึกษาฝึกงาน 11 อัตรา […]

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 10-23 สิงหาคม 2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเพื่อดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุนวิชาการ) ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถยื่นใบสมัครสอบแข่งขันได้ และหรือสามารถดาวน์โหลด ใบสมัคร ได้ที่ www.pit.ac.th ตั้งแต่วันที่ 10-23 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. สถาบัน เทคโนโลยีปทุมวัน เลขที่ 833 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 02-104 9099 ต่อ 1122 – 3 วิธีสมัคร […]

เทศบาลตำบลอุบล เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานราชการ 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

เทศบาลตำบลอุบล เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานราชการเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2557   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ สายงานระดับ 2 เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา สายงานระดับ 3 บุคลากร จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สันทนาการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน สายงานระดับ 2 วุฒิ ปวท 10,880 บาท วุฒิ ปวส 11,510 บาท […]

ม.ราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา (15 – 31 ก.ค.57)

ม.ราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่ 15 – 31 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (ด้านภาษา) อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ , การสอนภาษาอังกฤษ , หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง – เคยปฏิบัติงานด้านการสอนภาษาอังกฤษหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) – มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดีมีจิตสำนึกในการให้บริการ – […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (30 ม.ค. – 12 ก.พ.57)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. – 12 ก.พ.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำกองนโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ 1. วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน พิจารณาเสนอแนะ […]

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (15 พ.ย. – 13 ธ.ค.56)

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน จำนวน2 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. – 13 ธ.ค.56 ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,190 บาท และเงินพอกตำแหน่ง เดือนละ750 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15พ.ย.-13 ธ.ค.56 2.นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ประเภท พนักงานเงินรายได้ประเภทเงินชั่วคราว อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,190 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15พ.ย.-6 ธ.ค.56 สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดโทร 0-2564-4440 ต่อ 1646-1649 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.reg.tu.ac.th […]

1 2
error: